Bataljonen

Vi finnes fordi Brann trenger supportere, og supporterne trenger Brann.

Bakgrunn
Brann Bataljonen Bergen ble stiftet av Thorleif Steffensen, Kjell Morten Hjartøy og Bjarte Hjartøy i 2003 etter at det sittende styret i Brann Supporter Team (BST) måtte begjære oppbud pga den økonomiske situasjonen.

Hovedhensikten til de tre var å danne en organisasjon for å samle supporterne organisasjonsmessig, og å jobbe for å gi medlemmene de fordeler det er mulig å oppnå i forhold til saker som for eksempel forhold på Brann Stadion og på bortebane. De ville også legge forholdene best mulig til rette for at medlemmene skulle kunne komme seg til bortekamper på en rimelig og sikker måte, samt sørge for at medlemmenes ønsker i så måte ble ivaretatt på best mulig måte.

Men den altoverskyggende hensikt med å danne en ny organisasjon var, er og blir å støtte sportsklubben Brann i tykt og tynt, og gi medlemmene muligheten til dette organisert.

Videre tilbød Brann Bataljonen Bergen alle BST-medlemer som hadde betalt sitt medlemskap for 2003, å videreføre dette i Bataljonen ut året uten å måtte melde seg inn, eller å betale ny medlemskontingent.
Driften av Brann Bataljonen Bergen ble frem til det første årsmøtet i 2004 tatt hånd om av et interimstyre som besto av Thorleif Steffensen (leder), Kjell Morten Hjartøy (nestleder), Bjarte Hjartøy (styremedlem) og Henk Ekerhovd (kasserer fra september 2003). ).

Fremtiden:
I de senere år har Bataljonen i tillegg til grunnfilosofien fra grunnleggerne også lagt stor vekt på å være en aktiv part i »Fotballpolitikken» for gi våre bidrag til at fotballen utvikler seg i den retningen vi mener er fornuftig. Særlig legger vi vekt på Inkludering og at Tribunen skal være for alle, samt å legge til rette for alle supportere – på alle tribuner..

Bataljonen vil jobbe aktivt sammen med SK Brann, og gjøre vårt beste for at Brannsupportere og Sportsklubben sammen skal nå de mål vi har. Både sportslig og i andre sammenhenger.